//Электронная библиотека судьи Украины по состоянию на январь 2018

Электронная библиотека судьи Украины по состоянию на январь 2018

На допомогу суддям України, Національна школа суддів України з 2011 року зібрала більше 30 електронних наукових посібників (методичних рекомендацій, монографій, навчальних курсів тощо), які можуть бути корисними різним представникам судової гілки влади та у тому числі, які були розроблені у співпраці з Національною школою суддів України та іншими вищими судами України - Верховним Судом України, Вищим адміністративним судом України тощо, правоохороними органами - Міністерством внутрішніх справ України, Генеральною прокуратурою України тощо та міжнародними організаціями, в тому числі Урядом Канади, Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), Бюро з міжнародних питаньу сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та право охоронних питань Державного департаменту США, ОБСЄ в Україні тощо. Електронна бібліотека буде корисною для суддів різних видів судочинства, а також помічників суддів, кандидатів на посаду судді, адвокатів, інших зацікавлених осіб.

Перелік методичних рекомендацій, монографій, посібників Електронної бібліотеки Національної школи суддів України:

Етична, дисциплінарна, кримінальна відповідальність судді

 1. Коментар до Кодексу суддівської етики/ Затверджено рішенням Ради суддів України від 04 лютого 2016 року № 1. - К., 2016. - 142 с. - Режим доступу: http://www.nsj.gov.ua/files/1479456680Annex_273_Commentary_to_the_Code_of_Judicial_Ethics_UKR.pdf
 2. Кулеша В. Кримінальна відповідальність суддів та прокурорів за злочини проти правосуддя за Нюрнберзькими законами, німецьким, австрійським та польським законодавством. - Лодзинський університет, 2013. – 521 с. – Режим доступу: http://www.nsj.gov.ua/files/1472627550Crimen_Вітольд%20Кулеша.pdf
 3. Шевченко А. В. Дисциплінарна відповідальність суддів України: монографія / за ред. проф. М.А. Погорецького. — К. : ВД «Дакор», 2014. - 260 с. - Режим доступу: http://www.nsj.gov.ua/files/1425286619sndt5021.pdf

Професійна підготовка судді

 1. Савченко Г.В. Навчально-методичний посібник з організації та проведення тренінгу: «Професійно-психологічна підготовка суддів»– К.: ТОВ «Горизонт», 2016. - 104 с. - Режим доступу: http://www.nsj.gov.ua/files/1508751792тренинг_01.pdf
 2. Фулей Т.І. Інтерактивні методи навчання у підготовці суддів. Навчальний посібник для викладачів (тренерів)– К., ФОП Клименко Ю.Я., 2017. – 156 с. -Режим доступу: http://www.nsj.gov.ua/files/1502699338Інтерактивні%20методи.pdf
 3. Зінченко О. В., Курій Н. М., Лічман Л. Г., Малєєв А. Ю., Панченко О. О., Шамрай О. В., Кравчук О. В. Навчально-методичний посібник для кандидатів на посаду судді та суддів «Управління часом у суддівській діяльності»– К.: ТОВ «Фарбований лист», 2016. - 53 с. - Режим доступу: http://www.nsj.gov.ua/files/1486483671upralinya_chasom.pdf
 4. Катерняк І. Посібник з підготовки та організації електронного навчання. – К.: ТОВ «Фарбований лист», 2016. - 48 с. - Режим доступу: http://www.nsj.gov.ua/files/1486483667elektrone%20navch.pdf
 5. Денисенко Л., Сироїд О., Фадєєва І., Шаповалова О. БУТИ СУДДЕЮ. – Київ, 2015. – 216 с. - Режим доступу: http://www.nsj.gov.ua/files/1444391019To%20be%20a%20Judge.pdf
 6. Зв’язки із громадськістю в судах: навчально-практичний посібник для суддів і працівників апарату судів/Автор. колектив: Вон Д., Петрова Н., Філіпенко Д., Мухін Ю., Солдатенко І., Земляной В. – К. : ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф», 2015. – 232 с. - Режим доступу: http://www.nsj.gov.ua/files/1471945669USAID_Court-Communication_book_170x240_2015-10___015_interactive.pdf
 7. Логунова М. М., Лашкіна М. Г., Гвоздик П. О., Алєксєєв А. Г. Комунікації судової влади: науково-практичний посібник. - К.: АДЕФ-Україна, 2012, - 268 с. - Режим доступу: http://www.nsj.gov.ua/files/1452500582posibnyk.pdf
 8. Витяги з рішень ЄСПЛ, рекомендовані для вивчення при підготовці до первинного кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів загальної юрисдикції, які звернулися до ВККСУіз заявами про рекомендування для обрання безстроково (Інформація підготовлена станом на 29 лютого 2016 р). - Режим доступу - http://www.nsj.gov.ua/files/1456841818vut.pdf

Захист прав людини

 1. Збірка навчальних матеріалів курсу для учасників тренінгу «Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя»– К.: ВАІТЕ, 2017. – 92 с. - Режим доступу: http://www.nsj.gov.ua/files/1506325057general%20students-p.pdf
 2. Навчально-методичний посібник для тренерів навчального курсу для суддів «Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя».– К.: ВАІТЕ, 2017. – 192 с. - Режим доступу: http://www.nsj.gov.ua/files/1506325766general%20trainers-p5.pdf
 3. Фулей Т.І., Кучів О.М. Інформаційно-методичний збірник рішень Європейського суду з прав людини, щодо яких до Національної школи суддів України надходили звернення Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у 2015-2016 роках. - К., 2016. - 43 с. - Режим доступу: http://www.nsj.gov.ua/files/1487056601Інформаційно-методчиний%20збірник%20рішень_8.02.2017%20(1).pdf
 4. Права людини та охорона довкілля: навч.-метод. посіб. для тренерів (суддів-викладачів) / С. В. Шутяк, Є. А. Алексєєва, І. А. Войтюк та ін.; за заг. ред.
  О. В. Кравченко. — Львів : Вид-во «Компанія “Манускрипт”», 2016. — 336 с. - Режим доступу: http://www.nsj.gov.ua/files/14635714911937_EPL_Posibnuk%20suddiv_Internet%20versia.pdf
 5. Фулей Т.І. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя: Науково-методичний посібник для суддів. – 2-ге вид. випр., допов. – К., 2015. – 208 с. - Режим доступу: http://www.nsj.gov.ua/files/1442936761Застосування%20практики%20Європейського%20суду%20з%20прав%20людини%20при%20здійсненні%20правосуддя.pdf
 6. Європейська комісія «За демократію через право» (Венеційська комісія). Мірило правовладдя. Коментар. Глосарій/ Переклад українською С. Головатий. - 2017. - 168 с. - Режим доступу: http://www.nsj.gov.ua/files/1507040974170803_1514_PREMS_170x240_CC.pdf
 7. Стаття 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: стандрати застосування при здійсненні правосуддя / Автори: Н. Ахтирська, В. філатов, Т. Фулулей, Х. Хембах. - К.: Істина, 2011. — 200 с. = Режим доступу: http://www.nsj.gov.ua/files/1384158454Конвенції%20про%20захист.pdf

Гендерна рівність при здійсненні правосуддя

 1. Уварова О., Мозгова В., Соколова Я. Забезпечення доступу жінок до правосуддя в Україні. Навчальний посібник для суддів і прокурорів. Національна частина. - К., 2016. - 82 с. - Режим доступу: http://www.nsj.gov.ua/files/1515147319Training_Manual_Ukraine.pdf
 2. Фулей Т.І. Гендерна рівність при здійсненні правосуддя. – Вид. 2-ге, випр. / Т.І. Фулей. – К.: ВАІТЕ, 2016. – 180 с. - Режим доступу: http://www.nsj.gov.ua/files/1486454518GendRivnist-p.pdf

За цивільно-правовою спеціалізацією: цивільне право; цивільний процес

 1. Посібник з написання судових рішень у цивільному і кримінальному судочинстві. - К.: Ваiте, 2016. – 206 с. - Режим доступу: http://www.nsj.gov.ua/files/1485510942Opinion_writing_civil_and_criminal_matters%20(27.01.2022).pdf

За кримінально-правовою спеціалізацією: кримінальне право; кримінальний процес

 1. Особливості здійснення криінальних проваджень щодо неповнолітніх. Навчально-методичний посібник. За заг. ред. Щепоткіної В.В., Слуцької Т.І. - К., 2016. - 238 с. - Режим доступу: http://www.nsj.gov.ua/files/1509455828Особливості%20здійснення%20кримінальних%20проваджень%20щодо%20неповнолітніх.pdf
 2. Куйбіда Р., Сироїд О. Посібник із написання судових рішень. – К.: «Дрім Арт», 2013. – 224 с. - Режим доступу: http://www.nsj.gov.ua/files/1363688383Book_USAID.pdf
 3. Навчальний посібник для суддів з питань судового провадження у кримінальних справах щодо торгівлі людьми з метою експлуатації праці/ Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні. — Київ : Фенікс, 2014. — 160 с. - Режим доступу: http://www.nsj.gov.ua/files/1446476335Manual%20for%20Judges.pdf
 4. Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення: наук.-практ. посібник/колектив авторів ; за заг. ред. М. А. Погорецького, О. П. Кучинської. - К. : Юрінком Інтер, 2015. - 560 с. - Режим доступу: http://www.nsj.gov.ua/files/1424858375Процесуальні%20документи%20у%20кримінальному%20провадженні.pdf
 5. Кучинська О. П., Фулей Т. І., Бараннік Р. В. Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини: монографія / О. П. Кучинська, Т.І. Фулей, Р.В. Бараннік. – Ніжин : ТОВ “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2013. – 228 с. - Режим доступу: http://www.nsj.gov.ua/files/1397569500принципи_крим_пров.pdf
 6. Калхун Н., Плечко Д., Моркова О., Смокович М., Пилипець С., Шамрай О., Семенюк В. Практично-методичний посібник для кандидатів на посаду судді та суддів з розгляду справ про примусове видворення та екстрадицію. – К. : “Гнозіс”, 2014. - 100 с. - Режим доступу: http://www.nsj.gov.ua/files/1425461473ExpulsionExtraditionUMarch.pdf
 7. Ахтирська Н.М., Касько В.В., Маланчук Б.А., Мелікян А., Пошва Б.М., Фулей Т.І., Шукліна Н.Г. Застосування в Україні європейських стандартів протидії жорстокому поводженню і безкарності: науково-практичний посібник для суддів / За заг. ред. проф. Маляренка В.Т. — К.: «К.І.С», 2011. — 320 с. - Режим доступу: http://www.nsj.gov.ua/files/1445846131Manual%20judges%20block%20FINAL.pdf

За адміністративно-правовою спеціалізацією: адміністративне право; адміністративний процес

 1. Збірка навчальних матеріалів курсу для учасників тренінгу «Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя в адміністративному судочинстві»– К.: ВАІТЕ, 2016. – 68 с. - Режим доступу: http://www.nsj.gov.ua/files/1486454542students-p.pdf
 2. Фулей Т.І.Застосування практики Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві: Науково-методичний посібник для суддів. 2-ге вид. випр., допов. – К., 2015. – 128 с. - Режим доступу: http://www.nsj.gov.ua/files/1444201141Посібник_адмін_TF_130815.pdf
 3. Калхун Н., Плечко Д., Моркова О., Смокович М., Пилипець С., Шамрай О., Слободян Р. Практично-методичний посібник для кандидатів на посаду судді та суддів адміністративних судів «Особливості розгляду справ, пов’язаних із статусом біженця та додатковим захистом» – К. : “Гнозіс”, 2014. - 112 с. - Режим доступу: http://www.nsj.gov.ua/files/1425461379RSDuMarch.pdf
 4. Фулей Т. І. Застосування практики Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві: Роздаткові матеріали. – К.:ВАІТЕ, 2013. – 56 с. - Режим доступу: http://www.nsj.gov.ua/files/1378458220130815_A5_Brosh_Seminar_OSCE_Block_1-56.pdf
 5. Фулей Т.І. Свобода мирних зібрань: науково-методичний посібник для суддів / Т. І. Фулей. — Київ : Фенікс, 2014. — 112 с. - Режим доступу: http://www.nsj.gov.ua/files/1428307353Publication%20on%20Freedom%20of%20Assemblies.pdf
 6. Методичні рекомендації щодо розгляду адміністративними судами справ про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний посібник. - К.: Істина, 2014. -48 с. - Режим доступу: http://www.nsj.gov.ua/files/1394803390method-dn.pdf
 7. Судовий розгляд справ, пов’язаних з вчиненням насильства в сім’ї в Україні: проблеми відповідності міжнародним стандартам та шляхи вдосконалення. Науково-практичний посібник /Євсюкова М.В., Христова Г.О., Шаповалова О.А. та  ін. / За заг. ред. Шаповалової О.А., Павлиш С.О. - К.: ТОВ «Компанія «Ваіте», 2011. – 196 с. - Режим доступу: http://www.nsj.gov.ua/files/documents/001.pdf
 8. Христова Г. Освітній курс «Розгляд судами справ, пов’язаних з насильством в сім’ї». Методичний посібник/Автор і упорядник Г.Христова. – К.: ТОВ «Компанія «ВАІТЕ», 2011 – 86 с. - Режим доступу: http://www.nsj.gov.ua/files/documents/002.pdf

За господарсько-правовою спеціалізацією: господарське право; господарський процес

 1. Застосування Євпропейської конвенціх з прав людини при розгляді у судах господраських справ: Посібник для суддів / Автори: І. Ліщина, Т. Фулей, Х. Хембах. - К.: Істина, 2011. - 208 с. - Режим доступу: http://www.nsj.gov.ua/files/1384158469Заст_Європ_конвен%20.pdf

Для профілактики сбою та безперешкодному доступі до електроних варіантів посібників, на Інтернет-сайті представлені також альтернативні посилання. Звертаємо увагу, що всі права на твори є власністю їх авторів та правовласників, на Інтернет-ресурсі вони представлені виключно з інформаційною та освітньою метою безкоштовно!

Для інформації:

Загальнодоступна професійна Інтернет-група Facebook “Теорія та практика судово-психологічної експертизи (в тому числі із застосуванням поліграфа)”. - URL-адрес группы: https://www.facebook.com/groups/psyexpert

З 2012 року Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ було прийнято чотири рішення (ухвали) щодо НАЛЕЖНОСТІ та ДОПУСТИМОСТІ використання досліджень (експертиз) з застосуванням ПОЛІГРАФА у судах.

Перше: Ухвала від 13 грудня 2012 року Колегії суддів cудової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ по кримінальній справі № 5-1509к12 порушеної за ч. 3 ст. 27, п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України за касаційними скаргами засудженого ОСОБА_10, його захисників ОСОБА_13, ОСОБА_5, засудженого ОСОБА_11, його захисника ОСОБА_6, засудженого ОСОБА_12, його захисника ОСОБА_7, прокурора, яка брала участь у розгляді справи судом першої інстанції, представника потерпілого - адвоката ОСОБА_9, представника цивільного позивача ПАТ «Комерційний Банк «Надра» Васильєвої Т.С. на вирок Апеляційного суду Київської області від 29 липня 2011 року (касаційні скарги задоволено частково, вирок та ухвалу судів змінено) про визнання недопустимим доказом результати дослідження на поліграфі у разі залучення фахівця у спосіб, не визначений КПК України. - Режим доступу (натисність на посилання для переходу): http://expert-nazarov.com/normativnie-documenti/742-pravova-pozitsiya-vishchogo-spetsializovanogo-sudu-ukrajini-z-rozglyadu-tsivilnikh-i-kriminalnikh-sprav-shchodo-viznannya-nedopustimim-dokazom-rezultati-psikhofiziologichnogo-doslidzhennya-z-vikoristannyam-poligrafa-u-razi-zaluchennya-fakhivtsya-poligrafo

Друге: Ухвала від 13 березня 2014 року Колегії суддів cудової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ по кримінальній справі № 5-1126км14 порушеної за ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України за касаційними скаргами представника потерпілої ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 та прокурора, який брав участь у розгляді справи судом апеляційної інстанції, на вирок Броварського міськрайонного суду Київської області від 21 березня 2013 року та ухвалу Апеляційного суду Київської області від 24 липня 2013 року щодо ОСОБА_6 (вирок та ухвалу судів скасовано, а справу направлено на новий судовий розгляд) щодо судових порушень при визнанні неналежним доказом висновок психофізіологічної експертизи з застосуванням поліграфа. - Режим доступу (натисність на посилання для переходу): http://expert-nazarov.com/normativnie-documenti/741-pravova-pozitsiya-vishchogo-spetsializovanogo-sudu-ukrajini-z-rozglyadu-tsivilnikh-i-kriminalnikh-sprav-shchodo-sudovikh-porushen-pri-viznanni-nenalezhnim-dokazom-visovok-psikhofiziologichnoji-ekspertizi-z-zastosuvannyam-poligrafa

Третє: Ухвала від 12 листопада 2015 року Колегії суддів cудової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ по кримінальній справі № 5-2095КМ15 порушеної за ч. 1 ст. 115 КК України за касаційною скаргою прокурора у кримінальному провадженні Карнауха О.П. на вирок Вінницького міського суду Вінницької області від 04 грудня 2014 року та на ухвалу Апеляційного суду Вінницької областівід 16 березня 2015 року щодо ОСОБА_1 (касаційну скаргу залишено без задоволення, а вирок та ухвалу судів залишено без змін) щодо не допустимості за допомогою досліджень на поліграфі визначати достовірність показань учасників судового процесу. - Режим доступу (натисність на посилання для переходу): http://expert-nazarov.com/normativnie-documenti/737-pravovaya-pozitsiya-vysshego-spetsializirovannogo-suda-ukrainy-po-rassmotreniyu-grazhdanskikh-i-ugolovnykh-del-v-otnoshenii-ne-dopustimosti-s-pomoshchyu-issledovanij-na-poligrafe-opredelyat-dostovernost-pokazanij-uchastnikov-sudebnogo-protsessa

Четверте: Ухвала від 09 лютого 2016 року Колегії суддів cудової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ по кримінальній справі № 5-1011км15 порушеної за ч. 1, п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1, 2 ст. 185 КК України за касаційними скаргами засудженого ОСОБА_5, захисників ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на вирок Святошинського районного суду м. Києва від 29 липня 2013 року та ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 27 жовтня 2014 року (касаційну скаргу задоволено частково, вирок та ухвалу судів змінено) щодо механізму використання у судовому процесі висновків психофізіологічної експертизи з застосуванням поліграфа. - Режим доступу (натисність на посилання для переходу): http://expert-nazarov.com/normativnie-documenti/736-pravova-pozitsiya-vishchogo-spetsializovanogo-sudu-ukrajini-z-rozglyadu-tsivilnikh-i-kriminalnikh-sprav-shchodo-vikoristannya-u-sudovomu-protsesi-visnovkiv-psikhofiziologichnoji-ekspertizi-z-zastosuvannyam-poligrafa

Источник