//Как вернуть судебный сбор

Как вернуть судебный сбор

Як свідчить аналіз роботи з обліку судового збору, при оплаті збору, платниками нерідко допускаються помилки в реквізитах платіжних документів, в результаті чого, судовий збір сплачується не на належний рахунок суду, до якого подаються матеріали, які підлягають судовому розгляду (позовна заява, апеляційна/касаційна скарга тощо).

Законодавством передбачено механізм повернення з державного бюджету помилково сплачених сум судового збору, який визначений Порядком повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2021 N 787 (далі Порядок - 787).

Згідно з абз. 1 п. 5 Порядку - 787 повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету податків, зборів, платежів та інших доходів бюджетів здійснюється за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, а при поверненні судового збору (крім помилково зарахованого) - за ухвалою суду, яка набрала законної сили.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2022 № 106 «Про деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету» органами, що контролює справляння надходжень бюджету за кодом бюджетної класифікації 22030100 «Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави» визначено суди загальної юрисдикції та Державну судову адміністрацію.

Відповідно до абз. 2 п. 5 Порядку – 787 Подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджетівподається до відповідного органу Казначейства за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

Згідно з абз. 5 п. 5 Порядку – 787 подання за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку подається платником до органу Казначейства разом з його заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом або копією документа на переказ, або паперовою копією електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету.

З огляду на викладене, подання на повернення коштів помилково зарахованого на рахунки для зарахування судового збору до органів Державної казначейської служби України готуються судами та ДСА України, в залежності від рахунку на який були  зараховані відповідні кошти, виключно за формою, затвердженою Порядком – 787.

Подання на повернення сплачених коштів з рахунку 3121256700001, відкритого в Головному управлінні Державної казначейської служби України у м.Києві для зарахування коштів судового збору, що стягується на користь держави за виконавчими документами, готується Державною судовою адміністрацією України.

У разі необхідності повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного бюджету на рахунок 31215256700001 платнику (суб’єкту господарювання) необхідно:

  1. Звернутися до Державної судової адміністрації України з заявою про видачу подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету. До заяви має додаватися копія документа на переказ, або паперова копія електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету. Заява складається платником у довільній формі з обов’язковим зазначенням такої інформації: причини повернення коштів з бюджету, найменування платника (суб’єкта господарювання), код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті), сума платежу, що підлягає поверненню, найменування платежу (наприклад судовий збір, застава, виконавчий збір тощо).
  2. Подати до Головного управління Державної казначейської служби України у м.Києві подання разом з заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом або копією документа на переказ, або паперовою копією електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету. Заява про повернення коштів з бюджету, яка подається Головного управління Державної казначейської служби України у м.Києві, складається платником у довільній формі з обов’язковим зазначенням такої інформації: причини повернення коштів з бюджету, найменування платника (суб’єкта господарювання), код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи та номер контактного телефону, сума платежу, що підлягає поверненню, спосіб перерахування коштів з бюджету -у безготівковій формі із зазначенням реквізитів рахунку одержувача коштів чи готівкою. Платник подає до головного управління Державної казначейської служби України у м.Києві заяву та подання, дати складання яких не перевищують ЗО календарних днів. У заяві платник може визначити довірену особу для отримання коштів, що мають бути повернені йому з бюджету. У такому разі до заяви про повернення коштів з бюджету додаються довіреність на отримання коштів довіреною особою, засвідчена згідно з вимогами Цивільного кодексу України, та копія паспорта довіреної особи. Необхідні документи разом з заявою платника про повернення коштів подаються до Головного управління Державної Казначейської служби у  м. Києві платником або довіреною особою у час, передбачений для прийому громадян. Заява може бути надіслана поштовим зв’язком звичайним або рекомендованим листом за адресою 01601, м. Київ, вул. Терещенківська, 11-а (телефон гарячої лінії 044-202-12-85) . 

Подання на повернення помилково сплачених коштів з рахунку 31217206700131, відкритого в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Закарпатській області для зарахування надходжень судового збору за подання заяв, скарг до Міжгірського районного суду Закарпатської області, готується цим же судом.

У разі необхідності повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного бюджету на рахунок 31217206700131 платнику (суб’єкту господарювання) необхідно:

1.Звернутися до Міжгірського районного суду Закарпатської області з заявою про видачу подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету. До заяви має додаватися копія документа на переказ, або паперова копія електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету. Заява складається платником у довільній формі з обов’язковим зазначенням такої інформації: причини повернення коштів з бюджету, найменування платника (суб’єкта господарювання), код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті), сума платежу, що підлягає поверненню, найменування платежу (наприклад судовий збір, застава, виконавчий збір тощо).

2.Подати до  Управління Державної казначейської служби України у Міжгірському районі Закарпатської області, 90000, смт. Міжгір’я, вул. Шевченка, 74, (246) тел/факс 2-13-49)  подання разом з заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом або копією документа на переказ, або паперовою копією електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету. Заява про повернення коштів з бюджету, яка подається до Управління Державної казначейської служби України у Міжгірському районі Закарпатської області, складається платником у довільній формі з обов’язковим зазначенням такої інформації: причини повернення коштів з бюджету, найменування платника (суб’єкта господарювання), код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи та номер контактного телефону, сума платежу, що підлягає поверненню, спосіб перерахування коштів з бюджету - у безготівковій формі із зазначенням реквізитів рахунку одержувача коштів чи готівкою. Платник подає до Управління Державної казначейської служби України у Міжгірському районі Закарпатської області заяву та подання, дати складання яких не перевищують ЗО календарних днів. У заяві платник може визначити довірену особу для отримання коштів, що мають бути повернені йому з бюджету. У такому разі до заяви про повернення коштів з бюджету додаються довіреність на отримання коштів довіреною особою, засвідчена згідно з вимогами Цивільного кодексу України, та копія паспорта довіреної особи.

Звертаємо увагу, що вказаний порядок стосується повернення помилково сплачених коштів на рахунок, призначений для зарахування судового збору у випадку, коли позовна заява платником до суду не подавалася.

В разі, якщо питання повернення помилково або надмірно сплаченого судового збору  стосується позовної заяви, яка прийнята судом до провадження, воно вирішується судом за клопотанням особи, яка його сплатила, за результатами якого постановляється ухвала.

У разі постановлення ухвали про повернення судового збору, до органу Казначейства подається належним чином засвідчена її копія, разом з заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом або копією документа на переказ або паперовою копією електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету (у разі знаходження оригіналу документа на переказ, який підтверджує зарахування судового збору до бюджету, в матеріалах судової справи та зазначення про це в ухвалі суду).

Наостанок варто порадити громадянам, що для запобігання витрат власного часу та коштів, слід уважно перевіряти правильність сплати судового збору.

Автор: заступник керівника апарату суду Віталія Когут