//В ЕГРПОУ теперь автоматически будут поступать данные

В ЕГРПОУ теперь автоматически будут поступать данные

Новела Мінюсту: в ЄДРПОУ тепер автоматично будуть надходити дані про відкриті виконавчі провадження у відношенні зареєстрованих осіб

24 січня 2017 року міністр юстиції Павло Петренко наказ № 173/5 “Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та автоматизованою системою виконавчого провадження”, яким затверджено ПОРЯДОК інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та автоматизованою системою виконавчого провадження.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.01.2017  № 173/5

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
25 січня 2017 р. 
за № 106/29974

Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та автоматизованою системою виконавчого провадження

Відповідно до частини другої статті 5, частин першої та восьмої статті 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та автоматизованою системою виконавчого провадження, що додається.

2. Технічному адміністратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та автоматизованої системи виконавчого провадження забезпечити автоматизовану інформаційну взаємодію згідно з Порядком інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та автоматизованою системою виконавчого провадження, затвердженим цим наказом, протягом І кварталу 2017 року.

3. До запровадження автоматизованої інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та автоматизованою системою виконавчого провадження здійснюється взаємодія між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та Єдиним державним реєстром виконавчих проваджень у порядку, затвердженому цим наказом, із застосуванням електронного цифрового підпису з використанням посиленого сертифіката ключа.

Передача відомостей програмними засобами Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень здійснюється не пізніше 10.00 наступного робочого дня з дня внесення їх до Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень (автоматизованої системи виконавчого провадження).

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 26 серпня 2015 року № 1594/5 «Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та Єдиним державним реєстром виконавчих проваджень», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 серпня 2015 року за № 1032/27477.

5. Департаменту приватного права Міністерства юстиції України (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

6. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І.

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор 
державного підприємства 
“Національні інформаційні системи”

С.С. Лур’є

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
юстиції України 
24.01.2022 № 173/5

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
25 січня 2017 р. 
за № 106/29974

ПОРЯДОК 
інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та автоматизованою системою виконавчого провадження

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру передачі відомостей про відкриття та завершення виконавчих проваджень (далі - відомості) з автоматизованої системи виконавчого провадження до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»«Про виконавче провадження» та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до зазначених Законів.

3. Передача відомостей з автоматизованої системи виконавчого провадження до Єдиного державного реєстру здійснюється на центральному рівні в електронній формі телекомунікаційними каналами зв’язку.

4. Технічна підтримка передачі відомостей забезпечується технічним адміністратором автоматизованої системи виконавчого провадження та Єдиного державного реєстру.

5. Передача відомостей згідно з цим Порядком здійснюється безоплатно.

6. Процедура автоматизованої інформаційної взаємодії згідно з цим Порядком визначається технічною документацією, що затверджується технічним адміністратором автоматизованої системи виконавчого провадження та Єдиного державного реєстру.

7. Технічний адміністратор автоматизованої системи виконавчого провадження та Єдиного державного реєстру забезпечує своєчасну передачу та приймання відомостей, визначених цим Порядком.

II. Порядок передачі відомостей

1. З автоматизованої системи виконавчого провадження до Єдиного державного реєстру передаються такі відомості:

1) для юридичної особи - боржника - повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України та її місцезнаходження;

для фізичної особи - підприємця - боржника - прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дата народження та її місце проживання;

2) відомості про виконавчі провадження:

номер в автоматизованій системі виконавчого провадження (Єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень);

дата відкриття виконавчого провадження, завершення виконавчого провадження, скасування постанови про відкриття виконавчого провадження, скасування постанови про закінчення виконавчого провадження, відновлення виконавчого провадження;

заміна боржника у виконавчому провадженні;

орган державної виконавчої служби, приватний виконавець, якими внесено до автоматизованої системи виконавчого провадження відомості про виконавче провадження;

3) дата та час формування відомостей з автоматизованої системи виконавчого провадження.

2. Передача відомостей, внесених до автоматизованої системи виконавчого провадження протягом робочого дня, з цієї системи до Єдиного державного реєстру здійснюється автоматично програмними засобами автоматизованої системи виконавчого провадження в день їх внесення.

Передача відомостей, визначених підпунктом 2 пункту 1 цього розділу, здійснюється за умови наявності в автоматизованій системі виконавчого провадження відомостей про ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України та реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

Директор Департаменту 
приватного права

О.М. Ференс