//Взгляд психолога на ключевые критерии в деятельности судов

Взгляд психолога на ключевые критерии в деятельности судов

Ми живемо під час чергових реформ. Усі без упину про них говорять, а на ділі постійно займаються пошуком винних. Разом з тим, варто пам’ятати, що основа будь-якої держави це якісне правове поле та ефективна судова система. Поки наші законотворці  шукають виваженого та продуманого  механізму переходу від старої до нової судової системи, ми працюємо і будемо працювати, здійснюючи свою основну функцію, - забезпечення правосуддя. Адже люди, що звернулись до суду не мають страждати від усіх реформаторських дій, у них просто не має часу. Люди звертають свої погляди до суду, в очікуванні правосуддя. Саме правосуддя є кінцевою метою будь-якого врядування і це кінцева мета громадянського суспільства. Тому наголос на якісному, зрозумілому та високопрофесійному обслуговуванні людей і тих, що працюють в суді, і тих, що звернулись до Вінницького апеляційного адміністративного суду, гарантує, що ми служимо справі правосуддя, ми працюємо для людей.

Чому суди мають зосереджуватись на задоволенні потреб людей? Причин для цього багато. Суд як роботодавець, приділяючи увагу потребам працівників апарату, змістовно збагачує  роботу, сприяє командній роботі, поліпшує спілкування, допомагає розвиткові кар’єр, що у свою чергу сприяє підвищенню уваги працівників до людей, які звертаються до суду. Якісне і гарне обслуговування відвідувачів – щоденне  завдання кожного нашого працівника. Розуміння людей, що звертаються до нашого суду сприяє реалізації  їх потреб та очікувань, обслуговувати ці потреби та очікування покликаний кожен судовий процес. Якість послуг, що їх надає працівник, який безпосередньо контактує з громадянами, залежить від якості роботи всіх інших працівників у ланцюжку обслуговування. Усі працівники, особливо судді та судові адміністратори, повинні перейматися питанням, що їм потрібно зробити, щоб це дозволило іншим працівникам виконувати свою роботу краще. Хоча довіра громадськості до судів перебуває на низькому рівні, рівень громадських очікувань щодо обслуговування  високий. Незалежно від результатів справ, що приводять їх до суду, люди, що беруть участь у судових процесах, очікують справедливого та ввічливого ставлення до себе та ефективного обслуговування. Якщо ставлення до них у судах буде таким, що це спонукатиме їх вважати судові процедури чи процеси несправедливими, то в результаті зросте ймовірність того, що вони вважатимуть несправедливим і те, як було вирішено їхні справи. У час, коли громадяни відчувають, що суспільна мораль тріщить по швах, надзвичайно важливо, щоб суди дали гідну відповідь на виклик, пов’язаний з необхідністю уваги до потреб громадян, і в першу чергу в зрозумілому, прозорому функціонуванні судової системи та у можливості захистити свої права.

Насправді, взаємини між судами та громадськістю наразі сповнені можливостей. Весь колектив Вінницького апеляційного адміністративного суду працює щодня над покращенням якості надання судових послуг відвідувачам. Ми декларуємо такі ключові критерії у своїй щоденній діяльності:

- Наша робота - це не змагання між співробітниками чи відділами. Ефективні працівники  лояльні один до одного, сприяють успіху кожного колеги, відділу та суду. Командна робота та співробітництво стосуються всіх працівників, що усвідомили необхідність взаємного спілкування, взаємодопомоги та спільної участі у справах і щоденно реалізують цю ідею на практиці. Це дасть змогу нашому суду успішно справлятися зі своєю роботою та ефективніше відповідати на виклики майбутнього.

Ефективне спілкування є ключем до планомірного функціонування нашого суду - якість та взаємодія  без нього неможливі. Ми приймаємо, записуємо, повідомляємо, тлумачимо та охороняємо інформацію, критично важливу для успіху судового процесу. Центральним компонентом менеджменту інформації є ефективне спілкування з усіма користувачами послуг як зовнішніми, так і внутрішніми. Продуктивне спілкування передбачає знання того, кому потрібна інформація, та своєчасну передачу цієї інформації у стислій формі за допомогою найбільш придатного для цього засобу (наприклад, лист, доповідна записка, електронний лист, телефонний дзвінок або особиста зустріч) відповідній аудиторії (тому, кому спрямована інформація) з майбутнім її використанням за умови наявності вміння гарно слухати.

- Адаптація до нових законів та судових правил, соціальних очікувань, які розвиваються, нових технологій, потреб різних суддів та працівників апарату суду є обов’язковою умовою для ефективного функціонування. Кожен працівник ВААС впроваджує в життя інноваційні практики, що відповідають новим викликам, що постають перед нами.

- Ми живемо в епоху прискорених змін майже кожного аспекту нашого особистого та професійного життя. Визнання значимості різноманітності  (відмінності іншого) допомагає нам вийти за межі стереотипів, використовуючи наші відмінності як цінне надбання. Коли ми цінуємо наявність сили-силенної несхожих біографій, точок зору та навичок, ми не лише створюємо середовище сприйняття, поваги та неупередженості, але й розвиваємо високе вміння розробляти альтернативні рішення.

Якість виконуваної нами роботи є одним з головних критеріїв щодо надання відмінних послуг. У цьому контексті якість визначається як наявність високого ступеня добротності, традиційно вона вимірюється показниками точності та своєчасності. Оскільки суди є стрижнем судової системи, ми маємо особливий обов’язок виконувати свою роботу швидко, пам’ятаючи, що фраза “затримка правосуддя рівнозначна  відмові  у правосудді” має безпосередній стосунок до роботи нашого суду. Втім, в останні роки якість почала означати щось більше. Тепер якість отримала додаткове значення, адже її почали вимірювати на основі очікувань наших відвідувачів, які вимагають більше, ніж будь-коли раніше. Вочевидь, чинники точності та своєчасності відіграють вагому роль, однак велике значення  останнім часом мають також і інші фактори, як-от характер особистого ставлення (чи воно відзначається щирістю, повагою, чуйністю тощо) і доступність наших послуг та інформації.

- Поняття чесності стосовно роботи в суді має два важливі аспекти. Воно передбачає як чесне, неухильне дотримання Кодексу поведінки суддів та працівників апарату, так і ретельне, точне й повне виконання роботи. Чесно виконана робота посилює громадську довіру до нашої інституції, оскільки така робота сприяє досягненню мети справедливого та неупередженого вирішення спорів, винесених на розгляд суду. Дуже мало інших інституцій, до яких мають настільки високий рівень етичних очікувань, як до судів; це - один з моментів, що роблять роботу суду особливою. Крім того, чесність стосується не лише законності дій суду, але й результатів цих дій. Якість роботи суду, а отже, чесність, знижується, коли трапляються затримки розгляду справ зі списку, на який орієнтуються у своїй діяльності сторони та судді, коли рішення у справах не відсилаються своєчасно, ставлячи під загрозу реалізацію права подання апеляції тощо.

- Незалежність суддів, що передбачає судову систему, яка працює без неналежного втручання ззовні, є вагомою рисою демократичної системи врядування у країні. Необхідно захищати незалежність суддів, оскільки функцією судів у нашій демократичній державі є захист прав усіх (фізичних, юридичних осіб, організацій тощо) незалежно від того, чи мають вони вплив на політичній арені. Щоб правосуддя забезпечувалося для всіх однаково, судді повинні мати змогу діяти, не відчуваючи на собі тиску політики, політиків, виборців та зацікавлених груп. Апарат суду відіграє провідну роль у створенні та контролюванні середовища, оптимального для незалежної роботи суддів.

Доступний суд та судовий апарат є наріжним каменем відмінного обслуговування клієнтів. Якщо ми бажаємо забезпечити рівне правосуддя для всіх, то повинні організувати рівний доступ для всіх. Відкритість та простота користування створюють більш справедливе середовище для кожного з тих, кого ми обслуговуємо. Мінімізація відстані до судового приміщення підвищує доступність суду для клієнтів. Після того, як люди прибули до суду, дії служби безпеки суду та його готовність до надзвичайних обставин безпосередньо впливають на доступність - підтримання безпечного середовища підвищує довіру громадськості, а відкритість суду в надзвичайній ситуації дозволяє підтримувати безперебійний доступ користувачів. Важливе значення має оснащення суду засобами допомоги для осіб з вадами зору та слуху, з обмеженою рухливістю та інших категорій людей з інвалідністю. Те, як діють електронні системи, такі як: телефон, веб-сайти та скап- також може полегшити доступність. Доступ клієнтів до судової інформації пов’язаний з належним зберіганням документів, їх точністю та відкритістю для ознайомлення. Крім того, те, наскільки швидко ми обслуговуємо своїх клієнтів чи за столом канцелярії, чи по телефону, чи в розумінні часу, що проходить від подання позову до прийняття остаточного рішення у справі, є критично важливим фактором доступності. Насамкінець, на нашу доступність впливають ще й рівень ввічливості та чуйності щодо потреб наших відвідувачів. Дуже важливим чинником доступності суду для людей є забезпечення посильності витрат, пов’язаних із користуванням судовими послугами. Такі витрати можуть набувати форми судових зборів, дорожніх витрат, а також втрат робочого часу за місцем роботи тощо. Погана якість роботи у зазначених ключових сферах призводить до нехтування можливістю звернутися до суду та до страху перед судом, що створює очевидні бар’єри щодо звернення до суду та його працівників для сторін, адвокатів та інших учасників проваджень, а також для населення. Найбільше страждають саме ті люди, які найбільше потребують судових послуг. З цих причин ми повинні визнати, що на доступність впливає майже все, що ми робимо.

Як і всі інші державні установи, наш суд підзвітний за якість своєї роботи і  перш за все громадськості, якій ми служимо.  Що таке підзвітність? Це - відповідальність за виконання своїх зобов’язань - можливість притягнення до відповідальності за дії, вчинені нами під час виконання своїх посадових обов’язків.  Робота, яку ми виконуємо щодня задля реалізації високих очікувань громадськості у сфері здійснення правосуддя, має ключове значення для зміцнення громадської довіри до судів. Коли громадськість отримує оперативні, точні, доступні, рентабельні та справедливі послуги, надання яких ми проголосили своєю діяльністю, рівень її довіри буде високим, а значить та абсолютно значуща роль, що її відіграє судова влада в нашій демократичній системі, зросте ще більше.

Перед ким ми несемо відповідальність?

  • Перед нашими відвідувачами.  Люди, що безпосередньо контактують із судом, як-от: позивачі, адвокати, інші учасники провадження, державні установи  тощо, - усі вони особисто оцінюють свій досвід. Усвідомлюючи це, ми прагнемо до зворотного зв’язку і регулярно спілкуємось із відвідувачами,  швидко реагувати на скарги, зауваження та пропозиції.
  • Перед громадськістю та засобами масової інформації. Оскільки більша частина громадян не має регулярних контактів із судом, критично важливу роль у нашій звітності відіграють засоби масової інформації. ЗМІ діють як спостерігачі, оцінювачі та повідомлювачі того, що ми робимо, доносячи відповідну інформацію до населення. Отже, ми працюємо із медіа з метою забезпечення якісного інформування.
  • Перед самими собою. Ми відповідаємо перед собою за те, як виконуємо обов’язки, що їх усі громадяни доручили нам. Ми підтвердили своє зобов’язання виконувати роботу добре та сумлінно. Ми визнаємо це зобов’язання тим, що широко пропагуємо своє призначення та цінності, з тим щоб громадськість та наші клієнти знали, чого ми самі очікуємо від себе. Щоб досягти відмінної якості обслуговування, ми визначаємо ключові стандарти якості групової та індивідуальної роботи та вимірюємо те, наскільки відповідаємо цим стандартам. Ми також прагнемо бути підзвітною установою в цілому - установою, що має впорядковані робочі процеси, є високоефективною, має і реалізовує чіткі цілі щодо якості та продуктивності, а також бере на себе відповідальність за власні дії.
  • Перед іншими державними інституціями та процесами. Суд є підзвітним і через багато інших механізмів. До їх числа належать закони, правила та адміністративний нагляд. Суд також підзвітний у рамках  законодавчого контролю, що краще за все виявляється у процесі розгляду та схвалення бюджету.

Підзвітність є комплексною цінністю, яка впливає на всі сфери діяльності суду. Щоб заслужити довіру громадськості, ми повинні докладати максимум зусиль для реалізації її очікувань та бути зрозумілими у своїй підзвітності.

І лише сума цих знань і умінь дозволяє Вінницькому апеляційному адміністративному суду набувати компетентності у своїй щоденній діяльності для ефективного виконання взятих на себе обов’язків.

Автор: Вікторія Войлісовська, психолог

Джерело: Українське право